Verslag informatiebijeenkomsten

Aan de informatiebijeenkomsten over het schetsontwerp voor AnnA namen zo’n 280 mensen deel uit Bezuidenhout en Voorburg Noord.

De deelnemers konden hun vragen, ideeën en reacties bespreken met medewerkers van de ontwikkelaars, en stedenbouwkundig bureau Rijnboutt. De gemeente Den Haag was aanwezig voor informatie over de gebiedsagenda Laan van NOI en voor vragen over de procedure en de bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast waren ook medewerkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg aanwezig om te horen wat inwoners uit Voorburg Noord belangrijk vinden.

Het verslag informeert de deelnemers over de vragen en opmerkingen van de deelnemers aan de bijeenkomsten. Waar mogelijk worden in dit verslag al enkele antwoorden gegeven op de vragen van de deelnemers. Voor het overige vindt behandeling en beantwoording van de vragen en opmerkingen plaats in de bijeenkomsten van de plangroep. De plangroep van bewoners, belanghebbenden, ontwikkelaars, adviseurs en gemeente gaat aan de slag met de reacties en zoekt naar de best haalbare inpassing. De plangroep komt bijeen 13 mei, 22 mei en 4 juni. Er hebben zich 58 mensen voor de plangroep opgegeven. De uitkomsten van het overleg in de plangroep worden gedeeld op een publieksbijeenkomst op 12 juni, om 19.30 uur in SOZA, Anna van Hannoverstraat 4 in Den Haag.
De uitkomsten van het overleg worden aan het College van B&W van Den Haag meegegeven, zodat het de belangen kan afwegen in zijn besluit over het Planuitwerkingskader. Dit ‘PUK’ bevat het kader en de voorwaarden van de gemeente voor de uitwerking van het schetsontwerp.

Download
1. Concept verslag informatiebijeenkomsten
2. Bijlage bij verslag
3. Panelen informatiebijeenkomst AnnA deel 1 (pag. 1-10)
4. Panelen informatiebijeenkomst AnnA deel 2 (pag. 11-16)
5. Panelen informatiebijeenkomst AnnA deel 3 (pag. 16-21)

Gebruikersnaam of wachtwoord
is niet geldig, Probeer het opnieuw

Bedankt voor uw inschrijving

Wij sturen u een bevestiging via de mail van uw deelname.

Gegevens

Samenvatting

Gegevens bedrijf

Naam bedrijf

Functie

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Contactpersoon

Voornaam

Achternaam

(Mobiel) telefoonnummer

E-mailadres

Eventuele opmerkingen:Samenvatting opgave

Neemt deel aan bijeenkomst

Op

Met

deelnemers

Contactgegevens

Opmerking(Een bevestiging wordt naar bovenstaand e-mailadres gestuurd).