Toekomstige ontwikkelingen

Het voormalige ministerie van SZW heeft vanwege haar ligging een strategische positie in het stationsgebied Laan van NOI wat de komende jaren een grootschalige transformatie zal ondergaan. Gemeente, NS en Prorail trekken hierin samen op in de planvorming, met MRP Soza b.v. als eén van de belangrijkste samenwerkingspartners.

Scroll

Het plan

Een gebied dat zal worden verdicht, met naast werken, veel ruimte voor wonen, maar ook wijkvoorzieningen. De verdichting zal gepaard gaan met vergroening. Veel aandacht  dus voor leefbaarheid. Want de wijk Bezuidenhout moet leefbaar blijven. Om ervoor te zorgen dat wonen, werken en ontspannen moeiteloos samen kunnen gaan, willen we samen met de belangrijkste stakeholders – de gemeente, maar vooral met degenen die hier al wonen én degenen die hier willen komen wonen en werken – de plannen ontwikkelen.

Denk mee over de toekomst van SoZa

De komende jaren bruist SoZa van activiteiten en bedrijvigheid. Maar we gaan ook aan de slag om SoZa te her ontwikkelen. Een nieuw planologische kader, om een vakterm te gebruiken. Dat doen we in overleg met belangstellenden en belanghebbenden. Wil jij meedenken met ons? Meld je dan aan via onderstaande button.

Doe mee